Bodelning, pågående äktenskap, 1 995 SEK

Makar som är gifta äger sina egna tillgångar och svarar för sina skulder. Den ekonomiska gemenskap man har i äktenskapet är så kallad giftorätt i den andres egendom. Om makar vill dela upp, omfördela egendom och klargöra vem av dem som äger vad så kan en bodelning göras inom äktenskapet. En sådan bodelning skall upprättas skriftligen. Notera också att en bodelning under pågående äktenskap skall föregås av anmälan hos skatteverket.

Du bekräftar köpet längst ned i formuläret.
Ange vilka tillgångar part 1 har, hur stor andel som ägs och som ni vill ta upp i bodelningen. Vänligen specificera med ev. fastighetsbeteckningar, registreringsnummer för fordon, bank och kontonummer m.m.
Ange vilka skulder part 1 har och som ni vill ta upp i bodelningen. Vänligen specificera med vilken bank, annan kreditgivare och lånenummer.
Ange vilka tillgångar part 2 har, hur stor andel som ägs och som ni vill ta upp i bodelningen. Vänligen specificera med ev. fastighetsbeteckningar, registreringsnummer för fordon, bank och kontonummer m.m.
Ange vilka skulder part 2 har och som ni vill ta upp i bodelningen. Vänligen specificera med vilken bank, annan kreditgivare och lånenummer.
Skriv ned vem som skall få vad av den egendom som skall delas i bodelningen.
Skriv ned vem som skall ansvara för vilken skuld efter bodelningen.
Bodelningslikvid används för att jämna ut lotterna vid en ojämn fördelning. (En part "löser ut" den andre).
Ange den summa som skall betalas till andra parten.
Här kan ni lägga till andra villkor till avtalet. Notera dock att alla villkor inte är lagenliga.
Till denna adress kommer eventuellt beställda dokument att skickas.
Till denna adress kommer de digitala dokumenten skickas.
Alla priser är ink. moms.
Scanna med er app eller ange numret ovan. Obs! ange personnummer vid betalning.