Bodelning, sambos, 1 895 SEK

Efter ett samboförhållandes slut skall bodelning begäras inom ett år annars förfaller till bodelning. Ett bodelningsavtal måste vara skriftligt och skall undertecknas av båda parter.

Du bekräftar köpet längst ned i formuläret.
Ange ett datum, notera att bodelning måste ske inom ett år från detta datum.
Samboegendom är endast gemensam bostad och gemensamt bohag om inget annat har avtalats.
Endast skulder hänförliga till samboegendom skall ingå i bodelning. Detta är t.ex. bolån.
Samboegendom är endast gemensam bostad och gemensamt bohag om inget annat har avtalats.
Endast skulder hänförliga till samboegendom skall ingå i bodelning. Detta är t.ex. bolån.
Skriv ned vem som skall få vad av den egendom som skall delas i bodelningen.
Skriv ned vem som skall ansvara för vilken skuld efter bodelningen.
Bodelningslikvid används för att jämna ut lotterna vid en ojämn fördelning. (En part "löser ut" den andre).
Ange den summa som skall betalas till andra parten.
Här kan ni lägga till andra villkor till avtalet. Notera dock att alla villkor inte är lagenliga.
Till denna adress kommer eventuellt beställda dokument att skickas.
Till denna adress kommer de digitala dokumenten skickas.
Alla priser är ink. moms.
Scanna med er app eller ange numret ovan. Obs! ange personnummer vid betalning.