Bodelningsavtal, skilsmässa, 1 995 SEK

Efter en skilsmässa måste en bodelning göras. Bodelningen fastställs genom ett skriftligt avtal mellan de två som varit gifta med varandra. Det råder avtalsfrihet kring hur bodelningen genomförs och den kan genomföras så snart ansökan om äktenskapsskillnad givits in till tingsrätten. En förutsättning för att ett bodelningsavtal skall kunna upprättas är alltså att de båda parterna är överens. Om ni inte är överens kan ni ansöka om att tingsrätten utser en bodelningsförrättare som bestämmer hur bodelningen skall genomföras.

Du bekräftar köpet längst ned i formuläret.
Ange den dag som ni skickade in ansökan om äktenskapsskillnad till tingsrätten.
Om ni fått ett målnummer vänligen ange detta här, ange också i vilken tingsrätt målet finns.
Ange vilka tillgångar part 1 har, hur stor andel som ägs och som ni vill ta upp i bodelningen. Vänligen specificera med ev. fastighetsbeteckningar, registreringsnummer för fordon, bank och kontonummer m.m.
Ange vilka skulder part 1 har och som ni vill ta upp i bodelningen. Vänligen specificera med vilken bank, annan kreditgivare och lånenummer.
Ange vilka tillgångar part 2 har, hur stor andel som ägs och som ni vill ta upp i bodelningen. Vänligen specificera med ev. fastighetsbeteckningar, registreringsnummer för fordon, bank och kontonummer m.m.
Ange vilka skulder part 2 har och som ni vill ta upp i bodelningen. Vänligen specificera med vilken bank, annan kreditgivare och lånenummer.
Skriv ned vem som skall få vad av den egendom som skall delas i bodelningen.
Skriv ned vem som skall ansvara för vilken skuld efter bodelningen.
Bodelningslikvid används för att jämna ut lotterna vid en ojämn fördelning. (En part "löser ut" den andre).
Ange den summa som skall betalas till andra parten.
Här kan ni lägga till andra villkor till avtalet. Notera dock att alla villkor inte är lagenliga.
Till denna adress kommer eventuellt beställda dokument att skickas.
Till denna adress kommer de digitala dokumenten skickas.
Alla priser är ink. moms.
Scanna med er app eller ange numret ovan. Obs! ange personnummer vid betalning.