Eget testamente, 1 795 SEK

Ett testamente är enda sättet att reglera hur ens egendom skall fördelas efter sin död. Genom ett testamente kan man i detalj bestämma vem som skall få vad och hur egendomen skall få användas. Eftersom möjligheten att upprätta villkor i ett testamente är långtgående kan det i många fall rekommenderas att man bokar tid för juristhjälp givetvis erbjuder vi detta till förmånliga priser. Använd annars detta formulär om du vill skriva ett eget testamente.

Du bekräftar köpet längst ned i formuläret.
Anges
Skriv ned namn på person/organisation som skall få en viss sak (legatarie 1).
Skriv ned person-/organisationsnummer på legatarie 1
Ange särskilt fastighetsbeteckningar och lägenhetsnummer samt eventuella registreringsnummer. Eller andra identifierande egenskaper på egendomen.
Skriv ned namn på person /organisation som skall få en viss sak (legatarie 2)
Skriv ned personnummer/organisationsnummer på legatarie 2.
Ange särskilt fastighetsbeteckningar och lägenhetsnummer samt eventuella registreringsnummer. Eller andra identifierande egenskaper på egendomen.
Skriv ned namn på person/organisation som skall få en viss sak (legatarie 3)
Skriv ned person-/organisationsnummer på legatarie 3
Ange särskilt fastighetsbeteckningar och lägenhetsnummer samt eventuella registreringsnummer. Eller andra identifierande egenskaper på egendomen.
Ange hur du vill att din kvarlåtenskap skall fördelas utöver de alternativ som angivits ovan. Obs! ange endast fördelning av egendom och eventuella kompletteringar till alternativen ovan. Var noga med eventuella personnummer och fastighetsbeteckningar, registreringsnummer och liknande.
Här kan ni lägga till övriga villkor till ert testamente. Notera dock att inte alla villkor är giltiga enligt svensk lag. Om ni är osäkra rekommenderas att ni tar hjälp. Ni får juristhjälp av oss här https://juristavtal.se/juristhjalp/
Obs! Ange ert personnummer vid betalning!