Framtidsfullmakt, 1 295 SEK

Framtidsfullmakten är en fullmakt som upprättas för att träda i kraft vid en punkt i framtiden då den som upprättat fullmakten inte längre kan hantera sina egna angelägenheter på grund av sjukdom eller liknande. Fullmakten kan vara ett alternativ till god man eller förvaltare och kan ge den som upprättat fullmakten ökat självbestämmande.

En fullmakt som träder i kraft när vissa sakomständigheter föreligger. Du bekräftar köpet längst ned i formuläret.
Den som ger fullmakt åt någon.
Ange om fullmaktshavaren skall ha rätt att skriva under vid försäljning av t.ex. bostadsrätt eller fastighet.
Den som får fullmakt att företräda fullmaktsgivaren.
Vänligen ange personnummer
Om fler än två fullmaktshavare utses vänligen använd meddelandefältet nedan.
Var noga med att ange både namn och personnummer till samtliga fullmaktshavare.
Om fullmaktshavarna skall få olika uppdrag beskriv detta här.
Om fullmaktshavarna skall tilldelas fullmakten i turordning ange turordningen här. Turordningen används om en fullmaktshavare får förhinder eller tackar nej till uppdraget.
Du kan utse en person som skall granska det fullmaktshavaren gör och som fullmaktshavaren skall redovisa sitt uppdrag till. Om en särskild granskare inte utses kan nära släktingar ändå begära redovisning årligen.
Ange namn på den särskilde granskare som du önskat utse.
Ange den särskilde granskarens personnummer.
Om ni väljer att domstol inte behöver pröva om fullmakten trätt i kraft så är det upp till fullmaktshavaren att avgöra om så är fallet.
Ange ett belopp och utbetalningsperiod t.ex. arvode per månad, kvartal eller år.
Här kan ni skriva ett meddelande till oss eller lägga till saker som inte givits utrymme till ovan.
Scanna med appen i er telefon eller knappa in vårt Swishnummer manuellt. Obs! Glöm inte ange ert personnummer vid betalning!