Fullmakt, 1 095 SEK

En fullmakt intygar att en person har rätt att göra saker för en annan persons räkning. Fullmakter kan upprättas för en mängd olika ändamål eller att för att gälla generellt.

Med generalfullmakt avses fullmakt att företräda en person i alla angelägenheter. Du bekräftar köpet längst ned i formuläret.
Den som ger fullmakt åt någon.
Den som får fullmakt att företräda fullmaktsgivaren.
Anges om möjligt för fullmakt att sälja/köpa fastighet
Ange här eventuell annan identifierande beteckning om fullmakten gäller köpa/sälja egendom. T.ex. registreringsnummer på fordon eller lägenhetsbeteckning.
Vänligen beskriv kortfattat ändamålet med fullmakten.
Ange hur länge fullmakten skall vara giltig
Obs! Ange ert personnummer vid betalning!