Gåvobrev, bostadsrätt, 1 295 SEK

En bostadsrätt kan överlåtas genom gåva och kräver då att skriftligt gåvobrev upprättas och skickas till bostadsrättsföreningen. Gåvomottagaren skall också ansöka om medlemskap i bostadsrättsföreningen.

Notera att bostadsrättsföreningen eventuellt kan ta ut en avgift för överlåtelsen och i vissa fall kan gåvan utlösa skattekonsekvenser. Eventuella skatter och avgifter till myndigheter inkluderas inte i vårt pris.


Du bekräftar köpet längst ned i formuläret.
Eventuellt en andra gåvogivare. Om t.ex. två föräldrar skänker en gåva gemensamt till sitt barn.
Den som skall få gåvan
Ange lägenhetsnummer
Ange namnet på bostadsrättsföreningen
Ange lägenhetens adress
Om lån skall övertas ange lånenummer bank och lånebelopp. OBS! Notera att beroende hur stort lån som skall tas över så kan gåvan komma att anses vara ett köp vilket bl.a. innebär andra skattekonsekvenser.
Notera att då flera personer deläger en bostadsrätt så omfattas de av samäganderättslagen. Vi rekommenderar därför att även samäganderättsavtal upprättas.
Här kan ni lägga till övriga villkor som skall gälla för gåvan. Notera dock att inte alla villkor är giltiga enligt svensk lag. Om ni är osäkra rekommenderas att ni tar hjälp. Ni får juristhjälp av oss här https://juristavtal.se/juristhjalp/
Är det något ytterligare ni vill meddela oss kring ert avtal, vänligen gör det i denna ruta.
Den som skänker gåvan.
Obs! Ange ert personnummer vid betalning!