Gåvobrev, fastighet, 1 295 SEK

Regler kring fastighetsförvärv finns i Jordabalken. För att ge bort en fastighet eller del av en fastighet behövs ett skriftligt gåvobrev. Gåvobrevet skall också registreras hos lantmäteriet för att den nya ägaren skall kunna få lagfart. I vissa fall krävs också samtycke av en partner för att gåvan skall kunna fullgöras.

Lantmäteriet tar ut en avgift och i vissa fall kan en gåva av fastighet utlösa skattekonsekvenser. Eventuella skatter och avgifter till myndigheter inkluderas inte i vårt pris.


Du bekräftar köpet längst ned i formuläret.
Eventuellt en andra gåvogivare. Om t.ex. två föräldrar skänker en gåva gemensamt till sitt barn.
Den som skall få gåvan
Ange fastighetens beteckning.
Ange fastighetens adress
Om lån skall övertas ange lånenummer bank och lånebelopp. OBS! Notera att beroende hur stort lån som skall tas över så kan gåvan komma att anses vara ett köp vilket bl.a. innebär andra skattekonsekvenser.
Notera att inteckningsförbud normalt även följer av ett överlåtelseförbud. Om inteckning tillåts kommer fastigheten kunna blir föremål för utmätning.
Notera att då flera personer deläger en fastighet så omfattas de av samäganderättslagen. Vi rekommenderar därför att även samäganderättsavtal upprättas.
Här kan ni lägga till villkor som skall gälla för gåvan. Notera dock att inte alla villkor är giltiga enligt svensk lag. Om ni är osäkra rekommenderas att ni tar hjälp. Ni får juristhjälp av oss här https://juristavtal.se/juristhjalp/
Är det något ytterligare ni vill meddela oss kring ert avtal, vänligen gör det i denna ruta.
Obs! glöm inte att bekräfta köpet nedan och ange ert personnummer vid betalning.