Gåvobrev, övrigt, 1 295 SEK

Ett gåvobrev används då man vill skänka något, ofta till sina barn. För lös egendom (förutom bostadsrätt) krävs inget gåvobrev för att gåvan skall vara giltig. Men det rekommenderas för gåvor av större värde. Om gåvan skall förknippas med villkor krävs gåvobrev. Använd detta formulär om du vill skänka saker eller pengar. Alla uppgifter kontrolleras av utbildade jurister.

Du bekräftar köpet längst ned i formuläret.
Den som skänker en gåva
Eventuellt en andra gåvogivare. Om t.ex. två föräldrar skänker en gåva gemensamt till sitt barn.
Den som skall få gåvan
Beskriv den gåva som ni skall skänka. Om det är fordon ange registreringsnummer.
Om lån skall övertas ange lånenummer bank och lånebelopp. OBS! Notera att beroende hur stort lån som skall tas över så kan gåvan komma att anses vara ett köp vilket bl.a. innebär andra skattekonsekvenser.
Notera att då flera personer deläger en bostadsrätt så omfattas de av samäganderättslagen. Vi rekommenderar därför att även samäganderättsavtal upprättas.
Här kan ni lägga till övriga villkor som skall gälla för gåvan. Notera dock att inte alla villkor är giltiga enligt svensk lag. Om ni är osäkra rekommenderas att ni tar hjälp. Ni får juristhjälp av oss här https://juristavtal.se/juristhjalp/
Är det något ytterligare ni vill meddela oss kring ert avtal, vänligen gör det i denna ruta.
Obs! det är till denna e-postadress det digitala dokumentet kommer skickas.
Obs! Det är till denna adress eventuellt beställda dokument i fysisk form skickas.
Alla priser är angivna ink. moms.
Obs! Ange ert personnummer vid betalning!