Juristhjälp

Även om världen blir allt mer digital så räcker det inte alltid med kontakt över internet för att få den juridiska hjälp man behöver.

Om ni vill ha en mer traditionell juridisk rådgivning och biträde så erbjuder vi det till förmånligt pris. Debiteringen sker då antingen till fast pris eller per timme som brukligt i branschen.

För privatpersoner följer vårt arvode vid timdebitering den statliga rättshjälpstaxan. Det finns dessutom i vissa fall möjlighet att få den största delen av kostnaden täckt genom ert försäkringsbolag eller rättshjälp.

Vi erbjuda kontakt med erfarna jurister både via telefon och fysiska möten. Vi tillhandahåller också flera aktivt verksamma processjurister och som kan hjälpa er med allt från vårdnadstvister till avtalsbrott.

Förutsättningarna är dock olika i varje enskilt fall så hör gärna av er så berättar vi mer.

Vänligen ange ert behov så utförligt som möjligt.