Köpeavtal, bostadsrätt, 1 595 SEK

Ett köpeavtal angående köp av bostadsrätt måste vara skriftligt. Köpet skall också registreras hos bostadsrättsföreningen och köparen skall ansöka om medlemskap hos föreningen.

Du bekräftar köpet längst ned i formuläret.
Eventuellt en andra säljare. Om lägenheten ägs gemensamt.
Om två personer köper tillsammans.
Ange lägenhetsnummer
Ange namnet på bostadsrättsföreningen
Ange lägenhetens adress
Ange total kostnad för bostadsrätten.
Ange datum för tillträde
Ange datum då hela köpeskillingen senast skall vara betald.
Om handpenning skall erläggas, ange summa i SEK.
Ange datum då handpenning skall betalas.
Om lån skall övertas ange lånenummer bank och lånebelopp.
Här kan ni lägga till villkor som skall för köpet. Notera dock att inte alla villkor är giltiga enligt svensk lag. Om ni är osäkra rekommenderas att ni tar hjälp. Ni får juristhjälp av oss här https://juristavtal.se/juristhjalp/
Är det något ytterligare ni vill meddela oss kring ert avtal, vänligen gör det i denna ruta.
Den som skänker gåvan.
Till denna adress kommer eventuellt beställda fysiska dokument skickas.
Till denna e-postadress kommer de digitala dokumenten skickas.
Obs! Ange ert personnummer vid betalning!