Skuldebrev, olika insats vid bostadsköp, 1 195 SEK

Det är vanligt att den ena parten lägger in större andel i insats när ett par t.ex. köper sin första bostad tillsammans. Kanske har den ena parten sålt sin tidigare bostad och har därför ett större ekonomiskt utrymme. Den part som lägger in den större delen av insatsen tar i dessa fall en risk. Oavsett orsaken till den ekonomiska snedfördelningen så kan ett skuldebrev användas för att jämna ut olikheterna så att ingen av parterna riskerar att göra en ekonomisk vinst på den andres bekostnad.

Skuldebrevet kombineras ofta med samboavtal för att rättsverkningarna skall bli som avsett.

Du bekräftar köpet längst ned i formuläret.
Ange den summa part 1 lagt in vid köpet. Om noll ange 0.
Ange den summa part 2 lagt in vid köpet. Om noll ange 0.
Om avbetalning skall ske, ange amorteringsbelopp per månad eller per kvartal
Om ränta skall utgå på beloppet, ange önskad räntesats
Är det något ytterligare ni vill meddela oss kring ert avtal, vänligen gör det i denna ruta.
Alla priser är angivna ink. moms.
Obs! Ange ert personnummer vid betalning!